Khúc xạ kế đo độ mặn nước nuôi thủy sản từ 0-100 phần ngàn

Khúc xạ kế đo độ mặn nước nuôi thủy sản từ 0-100 phần ngàn

Khúc xạ kế đo độ mặn nước nuôi thủy sản từ 0-100 phần ngàn

Khúc xạ kế đo độ mặn nước nuôi thủy sản từ 0-100 phần ngàn

Khúc xạ kế đo độ mặn nước nuôi thủy sản từ 0-100 phần ngàn
Khúc xạ kế đo độ mặn nước nuôi thủy sản từ 0-100 phần ngàn
Chi tiết sản phẩm

Khúc xạ kế đo độ mặn nước nuôi thủy sản từ 0-100 phần ngàn

  • Mã sản phẩm: ATC
  • Giá: 650.000 đ
  • Xuất xứ: TAIWAN
  • Lượt xem: 527
Mô tả

Hàng có sẵn